For English scroll down.


You are what you eat...

so be your most radiant with healthy food en thoughts

 


 Voedingsadviezen en lifestyle coaching.

Workshops, Lezingen en Personal Coaching.
 

Voedsel, beweging en ontspanning worden als

 dagelijks "medicijn" beschouwd binnen een holistische benadering van gezondheid.


   een holistische benadering heeft als doelstelling

** het voorkomen van ziekten,

** verjonging van het lichaam

    ** verlengen van de levensduur.
De 3 pilaren hiervoor zijn;

Voeding, Yoga, Meditatie.

 

Alles wat we consumeren is uiteindelijk de basis

voor de opbouw van ons lichaam.

Voedsel wordt omgezet in bouwstoffen voor onze cellen !

Gezonde  cellen zorgen voor een sterk immuunsysteen!

 

Ik geef voedingsadviezen en welzijn adviezen

aan een ieder die beter in zijn vel wil zitten

en zich energieker en fitter wil voelen.Re-set Lifestyle en voedingsadvies traject van 4 weken;

** Intakegesprek

** Doelstelling

** Lifestyle analysis

** Mogelijke intoleranties

** Dosha bepaling

** Uitgebreid voeding plan op smaak voorkeur

** Persoonlijk Lifestyle werkboek 

** Supplementen advies

** One-on-one yogales mogelijk

** One on-one meditatie les mogelijk

** Elke week consult in persoon/online  en/of per telefoon

**Support om nieuwe lifestyle vol te houden.

Ayurveda is officieel erkend als gezondheidsmethode
door de World Health Organization.
English.

 Nutrition Advice and Lifestyle coaching.

Workshops, Lectures, Personal Coaching.

Food, Movement and Relaxation are considered an important "daily medicine"

within a Holistic approach to health..

 A holistic approach emphasizes to:

Prevention of disease

Body rejuvenation

Extend lifespan

The 3 Pillars to achieve this are;

Nutrition,Yoga, Meditation.

Everything we consume is ultimately the basis for our body's building blocks.

Food is converted into building materials for our cells!

Healthy cells provide a strong immune system!

I give nutritional and wellbeing advice to anyone who wants to feel better and more energetic and fit.

 Ayurvedic health re-set program consists of :

** Intake interview
(online or in person)

** Goals to achieve 

** Lifestyle analysis

**Possible food intolerances

** Extensive nutrition plan based on personal taste preference

** Personal Lifestyle workbook

** Supplements advice

One-on-one yoga practise

** One-on-one meditation practise

** Weekly feedback and consult in person or online or by phone.

** Support to maintain the new lifestyle.


Ayurveda health care is officially recognised by the World Health Organization.

PuurGezond praktijk