DISCLAIMER

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ten opzichte van derden worden ontleend. Astrid van Seijen streeft een zo nauwkeurig mogelijke informatie na, maar door externe factoren zou het mogelijk kunnen zijn dat er fouten ontstaan in de informatie.

Geen aansprakelijkheid
Bij defecten, foutieve aanvragen of anderszins, voortkomend uit het gebruik van deze website, aanvaart Astrid van Seijen geen aansprakelijkheid. Er wordt getracht de afbeeldingen en informatie zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.

Copyrights
Het is niet toegestaan informatie, tekst en/of afbeeldingen te gebruiken of te vermenigvuldigen zonder daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming van Astrid van Seijen te hebben gekregen. Astrid van Seijen beschikt over alle rechten inzake tekst en afbeeldingen die op deze site zijn gebruikt.