For English scroll down.
 


Food Guru.

Eet je gezond en gelukkig.

 Geef je immuunsysteem een energie boost.

 


Wat we eten heeft een groot impact op onze gezondheid en ons leven

Gezonde voeding verhoogt het immuumsysteem.

Dat heb ik zelf ook ervaren en ik ben nog steeeds

blij met de lifestyle switch die ik ruim 20 jaar geleden heb gedaan.

Voeding heeft voor de mens vaak alleen tot aan de mond

een betekenis namelijk: genot !

En dat hoort er natuurlijk ook bij.


Maar voeding is natuurlijk eigenlijk veel meer dan dat !

Zodra wat we eten is doorgeslikt zijn we het al vergeten

maar dan begint de functie van onze voeding eigenlijk pas

Als het moment van genot is geweest

dan pas gaat de voeding ons lichaam ondersteunen.

En dat aspect van voeding zou je extra aandacht willen geven.
Als Food Guru, en dan bedoel ik Guru met een knipoog, 

wil ik duidelijk maken dat we bewuster

met de keuze van wat we eten zouden kunnen omgaan.

Wanneer je andere keuzes in je voedingspatroon toepast,

merk je dat er nog veel meer verandert in je leven.


Niet alleen je lichaam wordt lichter maar ook je spirit

Denk eens na over deze vier W's;

Wat eet  je

Waarom eet je

Waar eet je

Wanneer eet jeVier zeer interessante W's, vind ik zelf,

want je gaat eens nadenken over het moment van eten

Dus je eetgewoontes zijn van groot belang

voor je gezondheid en ook je levensgeluk !


Als je meer wilt leren en horen over mijn visie

betreffende bewust eten en gezond en gelukkig zijn

neem dan contact met mij op.

Volg mijn 4 weken programma om je voeding en lifestyle te veranderen.

Zie de Ayurveda Lifestyle page


 

English.

What we eat has a major impact on our health and out lives.

Healthy foods boosts the immune system.

I have experiences this myself and I am still happy with the lifestyle switch I made over 20 years ago.

For us humans food often has only one meaning; pleasure !

andoffcours ethis is true but food is offcourse much more than that !

As soon as we have swallowed our food we have allready forgotten about it

but then the true functioon of food actually starts.

When the moment of peasure has passed only than will the food dupport our body.

And you would want to pay extra attention to that aspect of nutrition.

As Food Guru, and I mean Guru with a wink..;-)..

I want to make clear that as we become more aware of our food choices

we also notice changes in different aspects of life.

Not only our body becomes lighter but also our spirit.

Think about the four W's:

What are you eating

Why are you eating

Where do you eat

When do you eat


Four very interesting W's ,in my opinion,

because you're going to think about the moment to eat.

So your eating habits are very important for

your health and also your happiness in life !

If you want to learn more and hear more about my vision

on mindfull eating and being healthy and happy 

please contact me.


Follow my 4 week program to change your diet and lifestyle.

See Ayurveda Lifestyle page on this website for more details.

PuurGezond praktijk