For English scroll down.Holistische lifestyle adviezen


 


 
 
In mijn werk  wil ik vooral inspireren om op een zo eenvoudig mogelijke wijze een

voeding en leefstijl  je eigen te maken

waar je blij van wordt maar vooral waar je je vitaal en gezond bij voelt

en waarmee je je lichaam de kans geeft

om het zelfhelend vermogen in te schakelen in tijden van fysieke uitdagingen,

menopauze of ziekte.
 
 

 

Mijn werk als Holistic Nutritionist and Yoga Therapist bestaat uit:
 

❀ Voedings en leefstijl adviezen vanuit de tijdloze wetenschap van Ayurveda.

❀ Voedings Intolerantie adviezen

❀ Mealplans bij ziekte

❀ Gewicht consult

 English.
 

In my work I especially want to inspire you to  make healthy nutrition and lifestyle your own

so it creates body balance but especially what makes you feel vital, happy and healthy

and with which you give your body the chance

to engage the self healing ability in times of physical challenges, illness or menopause.My work as a Holistic Nutritionist and Yoga therapist consists of:

** Nutrition and lifestyle advice from the timeless science of  Ayurveda


** Food Intolerance consult

** Meal plans in case of illness

** Weight consult
" Let Food be Your medicine"


  

BATC erkend.